Par mums

Darbības virzieni

Pētījumi
Mēs savu darbību pamatojam ar pierādījumiem – pētījumu datiem. Ja kādā jomā sastopamies ar pierādījumu trūkumu, tad, piesaistot profesionālus pētniekus, organizējam pētījumus paši.

Sabiedrība
Uzskatām, ka tēvu iesaistes līmenis bērnu audzināšanā un ģimenes dzīvē ir cieši saistīts ar to, kādi iesīkstējuši stereotipi valda sabiedrībā. Ar reklāmas kampaņām un dažādiem pasākumiem skaidrojam, kāda ir tēva loma ģimenēs.

Profesionāļi
Pētījumi pierāda, ka tēvi bērna gaidīšanas laikā un arī pēc tam ir ieinteresēti pildīt tēva lomu, taču nereti saskaras ar stereotipisku attieksmi no pirmsskolas izglītības iestāžu un skolu skolotāju, ārstu, treneru puses. Tādēļ sadarbībā ar starptautisko organizāciju Promundo plānojam organizēt apmācības profesionāļiem par tēva lomu un iesaistes mehānismiem.

Tēvi
Tā kā tēvu iesaiste bērnu audzināšanā un ģimenes dzīvē pieaug, tad piedāvājam tēviem aktivitātes, kas stiprina tēva lomu un veicina tēvu – bērnu attiecību uzlabošanos. Šobrīd sadarbībā ar piedzīvojumu organizāciju Lūzumpunkts organizējam tēvu un bērnu pārgājienus Tēti, ejam ārā!.

Sadarbība
Mērķtiecīgi veidojam sadarbību ar dažādām organizācijām Latvijā un pasaulē. Latvijā sadarbojamies ar nodibinājumu Centrs Dardedze un Resursu centru sievietēm Marta. Starptautiskā līmenī sadarbojamies ar organizāciju Promundo.

Vīzija

Iekļaujot tēvus bērnu un ģimenes dzīvē, ir izaugusi laimīga, uz cieņpilnām attiecībām balstīta Latvijas iedzīvotāju paaudze.

Misija

Mēs ticam, ka katram bērnam Latvijā var būt pietiekami labs tētis!

Vēsture

Biedrība Tēvi ir nevalstiska organizācija, kas turpina Nodibinājuma Tēvi, kas dibināts 2015.gada 24.septembrī, aizsāktos projektus, un ir kā turpinājums mediju aģentūras “Inspired” sociālajai iniciatīvai “Tēvs un bērns”, kuras īstenošana notika ciešā sadarbībā ar nodibinājumu “Centrs Dardedze”. Pēc kampaņas “Būt tēvam – tā ir māksla!” organizēšanas 2014. gadā, tika pieņemts lēmums dibināt jaunu organizāciju, lai sasniegtu nospraustos mērķus – veicināt un popularizēt ģimenes dzīvē iesaistīta tēva tēlu un lomu, kā arī mazināt traucējošos ar tēva lomu saistītos stereotipus. Biedrība reģistrēta 2017. gada jūlijā.

Valde un vadība

Valdes locekļi
Gatis Smidrovskis
Lauris Bokišs
Kārlis Gedrovics

Saziņai:
tevi@tevi.lv

Tel. 29454541 (Lauris)

Tel. 26379808 (Gatis)
Rekvizīti
Biedrība ģimenes atbalstam “Tēvi”
Reģistrācijas numurs 40008266356
AS Swedbank
LV09HABA0551044213328