Jaunumi

Nodibinājums Tēvi kļūst par starptautiskās kampaņas MenCare partneri

Šodien, 8. martā, Starptautiskajā sieviešu dienā nodibinājums Tēvi parakstīja staprtautiskās kampaņas MenCare vadlīnijas, tādējādi kļūstot par šīs nozīmīgās kustības partneri.

Vadlīnijas paredz, ka kampaņas partneris savā darbībā ievēro 10 pamatprincipus:

  1. Mēs ticam, ka no dzimumlīdztiesīga lomu sadalījuma starp bērna vecākiem ieguvēji ir gan sievietes, gan vīrieši.

  2. Mēs popularizējam sieviešu tiesības.

  3. Mēs popularizējam bērnu tiesības.

  4. Mēs veicinām seksuālo un reproduktīvo veselību un tiesības.

  5. Mēs ticam, ka tēva iesaistes veicināšana bērnu audzināšanā un ģimenes dzīvē samazinās uz dzimumu balstītus vardarbības gadījumus.

  6. Mēs cenšamies mainīt ierastos bērnu audzināšanas paņēmienus, lai samazinātu vardarbību pret bērniem.

  7. Mēs atbalstām ne-bioloģiskos vecākus un atzīstam bērnu audzināšanas modeļu daudzveidību.

  8. Mēs aizstāvam visu cilvēku tiesības rūpēties par bērniem, ieskaitot LGBT un citas parasti marginalizētas (izstumtas) cilvēku grupas.

  9. Mēs veicinām tēvu klātbūtni grūtniecībā un dzemdībās.

  10. Mēs esam par apmaksātu bērnu kopšanas atvaļinājumu abiem vecākiem.