Pakalpojumi

Bērnu emocionālā audzināšana tēviem

Aicinām tēvus apgūt bērnu emocionālās audzināšanas (BEA) kursu, kurā vecākiem ir iespēja iemācīties labāk saprast, kas notiek mazā bērna galvā, sirdī un ķermenī. Kā arī piedāvājam praktiskus rīkus un metodes, lai vecāki labāk varētu palīdzēt bērnam augt un attīstīties.
BEA kurss ir vajadzīgs visiem tētiem un mammām, kuri audzina bērnus vecumā līdz 7 gadiem. Uz kursu aicinām tētus – esošos un topošos, kā arī vectēvus.

KAS: 10 nedēļu informatīvi izglītojošs kurss “Bērnu emocionālā audzināšana tēviem un pāriem.”
KAM: Tētiem
CIK: 180 eur par visu kursu. Var maksāt divās daļās.

Grupā plānots iekļaut 8-12 vecākus, nodarbības notiks 10 nedēļas sertificēta programmas „Bērna emocionālā audzināšana” pasniedzējavadībā. Nodarbības ilgums 2,5 stundas. Katru nedēļu vecāki saņems izdales materiālus, cenā iekļauta arī tēja, kafija un uzkodas.

Aicinām pieteikties, rakstot uz e-pastu lauris@tevi.lv

BEA kursā mēs apgūsim 10 tēmas šādā secībā:
1. Izpratne par bērna attīstību un temperamentu
2. Kā veicināt ķermeņa kontroli un pozitīvu pašvērtējumu
3. Kā veicināt drošu piesaisti
4. Kā veicināt bērnos spēlēšanos un fantāziju
5. Kā veicināt valodas un komunikācijas spējas
6. Kā veidot pamatu pozitīvam pašvērtējumam
7. Disciplinēšanas metodes, kas veicina pašregulāciju, attīsta sirdsapziņu un morālo uzvedību
8. Kā veicināt emociju pašregulāciju
9. Kā veicināt koncentrēšanos, plānošanu un problēmu risināšanu
10. Kā veicināt sociālo kompetenci, empātiju un gādīgumu

Kad ģimenē ienāk bērns, vecākiem jāprot ne tikai aprūpēt bērnu fiziski. Tikpat svarīgi ir prast atbildēt uz bērna emocionālajām vajadzībām, kas spēlē neatsveramu lomu mazā cilvēka attīstībā. Tomēr vecāki bieži vien nonāk neizpratnē – kāpēc viņš mani neklausa? Kā viņu disciplinēt? Varbūt esam viņu pārāk izlutinājuši? Saprotot bērna attīstības gaitu – ko bērns savā vecumā spēj un ko vēl nespēj, mēs varam daudz veiksmīgāk ar mazuli sadarboties un pakāpeniski palīdzēt viņam apgūt vecumam atbilstošās prasmes. Turklāt izpratne nomierina – mēs negaidīsim no bērna to, kam viņš vēl nav gatavs.

Kursu vada Lauris Bokišs