Jaunumi

Bērnu emocionālā audzināšana tēviem

KAS: Bērnu emocionālā audzināšana
KAD: Sākot ar 1.martu 10 ceturtdienu vakari no 18.30-20.30
KUR: PLECA telpas, Senču ielā 4
KAM: Tētiem un Tētiem kopā ar mammām
CIK: 5eur par reizi vai 45eur par visu kursu
PIETEIKŠANĀS: rakstot uz e-pastu tevi@tevi.lv. Uzziņām tālrunis – 29428125

Biedrība “Tēvi” piedāvā tētiem Bērnu emocionālās audzināšanas [BEA] kursu, kas desmit nodarbību garumā sniegs prasmes, lai labāk saprastu, kas notiek mazā bērna galvā, sirdī un ķermenī un dod rīkus, lai vecāki labāk varētu palīdzēt bērnam augt un attīstīties. BEA kurss ir labi derīgs visiem tētiem un mammām, kuri audzina bērnus vecumā līdz 7 gadiem. Uz kursu primāri aicinām tētus, taču piedalīties var arī mammas.

Kad ģimenē ienāk bērns, vecākiem jāprot ne tikai aprūpēt bērnu fiziski. Tikpat svarīgi ir prast atbildēt uz bērna emocionālajām vajadzībām, kas spēlē neatsveramu lomu mazā cilvēka attīstībā. Tomēr vecāki bieži vien nonāk neizpratnē – kāpēc viņš mani neklausa? Kā viņu disciplinēt? Varbūt esam viņu pārāk izlutinājuši? Saprotot bērna attīstības gaitu – ko bērns savā vecumā spēj un ko vēl nespēj, mēs varam daudz veiksmīgāk ar mazuli sadarboties un pakāpeniski palīdzēt viņam apgūt vecumam atbilstošās prasmes. Turklāt izpratne nomierina – mēs negaidīsim no bērna to, kam viņš vēl nav gatavs.

BEA kursā mēs tiksimies desmit nedēļas un apgūsim desmit tēmas šādā secībā:
1. Izpratne par bērna attīstību un temperamentu
2. Kā veicināt ķermeņa kontroli un pozitīvu pašvērtējumu
3. Kā veicināt drošu piesaisti
4. Kā veicināt bērnos spēlēšanos un fantāziju
5. Kā veicināt valodas un komunikācijas spējas
6. Kā veidot pamatu pozitīvam pašvērtējumam
7. Disciplinēšanas metodes, kas veicina pašregulāciju, attīsta sirdsapziņu un morālo uzvedību
8. Kā veicināt emociju pašregulāciju
9. Kā veicināt koncentrēšanos, plānošanu un problēmu risināšanu
10. Kā veicināt sociālo kompetenci, empātiju un gādīgumu

Kursu vadīs divu bērnu tētis un skolotājs Lauris Bokišs. Viņam palīdzēs divu bērnu mamma un PEP mamma Elīna Kļaviņa.